Duinstreekshow 2021

Op Zaterdag 27 en zondag 28 november 2021 is er een kleindiershow in
”De Blinkerd” Heereweg 150, 1871 EM te Schoorl
Voor cavia’s is er een eendagshow op zaterdag 27 november
Meer informatie over de show en het vraagprogramma vind je hieronder

Graag nodigen we u uit om dit jaar in te zenden op de Duinstreekshow, georganiseerd door KFV ‘De
Duinstreek’. Inmiddels behoren cavia’s, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en
watervogels tot onze vereniging en zijn alle diergroepen welkom op deze ‘open show’. Opnieuw in de
mooie sporthal van De Blinkerd in het vertrouwde Schoorl
Afgelopen jaren hadden we al een eendagshow voor kleine knagers. Dit jaar kiezen we ervoor om dit
ook voor de cavia’s te organiseren. Reden hiervoor is dat met name de inzenders van cavia’s de afgelopen
jaren voor een groot deel buiten Noord Holland vandaan komen. Om deze inzenders tegemoet
te komen kiezen we ervoor om bij wijze van proef voor de cavia’s nu ook een eendagshow te houden.
We gaan er natuurlijk vanuit dat de trouwe inzenders van cavia’s wellicht nu nog meer collega fokkers
weten te enthousiasmeren om ook in te zenden op de Duinstreekshow. Voor de overige diergroepen
willen we graag een tweedaagse show handhaven. Mogelijkheid om vrijdagavond of zaterdagmorgen
in te kooien handhaven we ook dit jaar. De keuring is zaterdagmorgen voor een ieder toegankelijk.
We hebben een ruim prijzenpakket opgezet met ook bijzonder veel prijzen in natura, beschikbaar gesteld
door onze sponsors Kasper Faunafood. Graag wijs ik u ook op de collectieprijzen die bij alle
diergroepen met groepen van 4 dieren zijn te winnen.
We hebben weloverwogen voor de datum van zaterdag 27 en zondag 28 november gekozen voor de
Duinstreekshow 2021 waarmee in Noord Holland in ieder geval de ruimte wordt geboden om ook andere
shows te bezoeken met uw dieren. We hopen dan ook van harte dat u een aantal dieren wilt inzenden
en vraag uw collega fokkers uit Noord Holland of daarbuiten ook om een paar dieren in te sturen! De
toegang is voor een ieder gratis gedurende de gehele show en de leden van de Duinstreek verwelkomen
u graag!